Αποτελεί μέρος της μεθόδου Pilates και γίνεται με χρήση ειδικού εξοπλισμού.

Tα όργανα δεν είναι τα συνηθισμένα που έχουμε δει στα γυμναστήρια. Διαθέτουν ελατήρια και ειδικούς ιμάντες

με αντίσταση αντισταθμιζόμενη με το βάρος του σώματος και τη δύναμη του κάθε ατόμου.

 

Ειναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να δουλεύουμε το σώμα μας σαν σύνολο σε διαφορετικές γωνίες και επίπεδα

και έτσι καταφέρνουμε να έχουμε μέγιστο αποτέλεσμα σε ελάχιστο χρόνο.

PILATES EQUIPMENT